Дани Огнянов

Дани Огнянов (бас, бек вокали) – е дипломираният певец в групата. За него може да се твърди, че е прекарал повече време на сцена, отколкото в кръчма, но това е трудно доказуемо, защото най-често двете съвпадат. За 6-7, тоест общо 13, години е диригент на круизен оркестър, откъдето му остава навикът да свири, докато корабът потъва. През свободното си време упражнява Христовата професия.