Александър Михайлов - Сашкин

Александър Михайлов – Сашкин (кавал и саксофон) – носи скритата източна сила на тай-чи, вечния баланс между ин-а и ян-а. И защото:

Дао, което може да бъде изказано,

не е вечното Дао.

Дао е неуловимо и непостижимо,

и все пак вътре има образ.

О, неуловимо и непостижимо е,

Но все пак вътре има форма.

О, то е тъмно, мрачно,

и все пак вътре има същност.

Сашкина остава на записи дълго след всички други, да записва отново и отново партиите си тон по тон, докато не постигне привидно съвършенство.